Healing kan gebruikt worden bij behandeling van vrijwel alle klachten/ziekten. Ook bij ernstige ziekten of pijn kan healing verbetering, verlichting of zelfgenezing geven. Hoe de healing plaatsvindt en hoeveel sessie nodig zijn is van te voren niet te zeggen. Je zult zelf aanvoelen of je nog een healing nodig hebt. Afhankelijk van de mate waarin de balans is verstoord is meer of minder tijd nodig om de balans te kunnen herstellen. De werking van healing energie stopt niet op het moment dat de healing sessie is beëindigd, de energie kan nog dagen of zelfs weken in je doorwerken.
Verdere energetische behandelingen voor ondersteuning in uw proces kunnen zijn:

De Weg naar Healing

AURA CHAKRA HEALING
Healing kan op verschillende niveaus plaatsvinden, op fysiek, emotioneel, spiritueel of elke ander niveau. Het kan ook een combinatie zijn van deze niveaus. Het zorgt voor het herstel van de HARMONIE in jezelf. Je kunt je misschien voorstellen dat iemand pas fysiek kan (of eigenlijk wil) healen als eerst op emotioneel niveau healing heeft plaatsgevonden. De klachten kunnen dan verdwijnen (healen) gedurende de loop van een aantal healingsessies.
Kosten behandeling €80,00
* Voor vergoedingen raadpleeg uw zorgverzekeraar

Aquarius Angel Healing

AQUARUIS ANGEL HEALING®
Velen zijn in hun trilling gegroeid, in een hogere trilling terecht gekomen.
Dit vraagt ook om een andere vorm van heling. Aquarius Angel Healing is een nieuwe lichtere vorm van heling, geschikt voor de hogere trilling van deze tijd.
We hoeven niet meer met blokkades te werken maar we mogen de illusie, dat we afgescheiden zouden zijn van de Bron, waarin alles perfect is, loslaten.
Deze beperkende gedachte maakt dat we niet in de perfecte trilling zitten en zo kan ziekte ontstaan. Heling komt tot stand door het herverbinden met de trilling van de Bron. Hierdoor kunnen wij ons zieledoel leven en heeft de ziel niet de behoefte ons via ongemak te laten weten dat het niet happy is.

Soul Body Fusion

SOUL BODY FUSION
Als we geboren worden is onze Ziel en ons lichaam perfect in harmonie. Onze Ziel is in de kleuren van onze aura aanwezig. De verfijnde energie is te voelen en te zien in ieder pasgeboren kind.
Deze vorm van zijn probeert de Ziel te behouden, maar dit contact met jezelf komt steeds verder op de achtergrond te staan, als de mens in de wereld komt. Door allerlei oorzaken die ons bezighoudt verliezen we contact met onszelf.
Met de techniek van Soul Body Fusion wordt de verbinding met de Ziel opnieuw gestimuleerd en bekrachtigd. Het Licht van je Ziel werkt door tot in de diepste cellen van je lichaam en straalt uit in je aura. Het contact met je Ziel laat zien wat je intentie is van dit leven, wie je werkelijk bent. Bij veel mensen is het Zielcontact naar de achtergrond geraakt. Door Soul Body Fusion krijgt dit contact een liefdevolle impuls om opnieuw en krachtig te gaan stromen. Het is thuiskomen in je eigen aura.
Soul Body Fusion is een mooie methode om je Zielscontact te bekrachtigen.

Kosten Aqurius Angel Healig en Soul Body Fusion:
Duur ongeveer 60 minuten. Tarief is 65 euro.