Wie is Energy and Stones?

Energy and Stones is een praktijk voor natuurgeneeskunde en Multidisciplinaire Therapie van Bernadet Klumper-Wilmink. Het bedrijf bevindt zich in Losser aan de Brinkstraat 30. Het site-adres is: https://energyandstones.nl.  Voor vragen over het privacy beleid mail naar: energyandstones@gmail.com.

Deze site voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft Energy and Stones een behandelingsovereenkomst waarin vermeldt staat hoe de privacy van de cliënt gewaarborgd wordt en welke rechten de cliënt heeft. Deze overeenkomsten voldoen aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, van toepassing op Complementaire Behandelingen (WGBO), en de AVG.

Energy and Stones is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht,  oplegt door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO-WKKGZ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Klantnummer en/of geboortedatum
 • Verzekering en/of polisnummer
 • Datum van behandeling 
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Prestatiecode
 • Kosten van het consult

Welke persoonlijke gegevens Energy and Stones verzamelt en waarom deze verzamelt worden.
Energy and Stones  verzamelt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer als u een (contact)formulier invult. Deze gegevens worden 3 maanden bewaard. De gegevens worden alleen voor communicatieve doeleinden gebruikt en niet voor administratieve- of marketingdoeleinden. 

De website van Energy and Stones maakt gebruik van verschillende plug-ins.

FORMINATOR FORMULIEREN
Alle formulieren op de site zijn gemaakt met Forminator Formulieren. Als u een formulier invult en verzendt, wordt het IP-adres opgenomen voor spambeveiliging. Daarnaast worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen.

ANTISPAM BEE

Antispam Bee wordt gebruikt voor spambescherming. Hun privacy beleid is hier te vinden: https://pluginkollektiv.org/privacy-policy/.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die site.

Met wie Energy and Stones uw gegevens deelt
Energy and Stones deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen.
Hoe lang Energy and Stones uw gegevens bewaart
Energy and Stones bewaart uw persoonlijke gegevens uit de (contact)formulieren drie maanden. Energy and Stones is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens als cliënt twintig jaar te bewaren.
Welke rechten u heeft over uw gegevens
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die Energy and Stones verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Waar Energy and Stones uw gegevens naartoe stuurt
Uw gegevens zijn alleen bij Energy and Stones opgeslagen. Ingevulde (contact)formulieren worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectie service.

Aanvullende informatie

Hoe Energy and Stones uw gegevens beschermt
De website van Energy and Stones is beveiligd met SSL. Daarnaast houdt Energy and Stones de plug-ins up-to-date. Als u denkt dat uw gegevens in gevaar zijn, neem dan contact op met Energy and Stones. Wijzigingen Privacybeleid
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-8-2022. Energy and Stones kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Algemene Voorwaarden
Als u een afspraak maakt voor onderzoek en/of behandeling vraag ik uw aandacht voor
het volgende:
• Graag uw identiteitsbewijs mee te nemen
• In de praktijk gelden de algemene (fatsoens-) normen en waarden
• De behandelingen vallen onder vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
Check hiervoor uw eigen polis
• Voor aanvang van de behandeling kunt u het anamnese formulier invullen en
meenemen. Dit formulier is te vinden onder ‘Formulieren’
• Bij behandeling van minderjarigen ook het toestemmingsformulier invullen en
meenemen. Dit formulier is te vinden onder ‘Formulieren’
• Betalingen geschieden contant of via de pin
• Voor openingstijden en telefoonnummer kijkt u bij ‘Contact’
• Indien u verhinderd bent graag 24 uur van te voren afbellen, anders kan het zijn dat
er gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht
• Voor de behandeling worden medische en administratieve gegevens bijgehouden.
Op deze registratie is de AVG van toepassing, waaraan de praktijk zich houdt
• Energy and Stones is aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG en MET
alsmede het register RBCZ. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de
gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen
• Klachtenregeling: bespreek deze eerst met mij. Blijft er desondanks nog een klacht
dan wordt deze conform de door de VBAG opgestelde reglementen afgehandeld.
Klachtenafhandeling via Expertisecentrum Quasir. Ernstigere klachten worden
neergelegd bij de TCZ.